Safety & Skills Center
Made by STORK a Flour Company
1ste Fitter WtB
Het doel van de functie 1ste Fitter WtB is het opbouwen, samenstellen, installeren, (de)monteren en testen van leidingwerk, appendages, fittingen en ondersteuningen volgens tekeningen, kwaliteitseisen en specificaties. Hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheden: Veiligheid o Volgt ten aanzien van veiligheid en milieu de instructies, richtlijnen en het beleid (dat zowel mondeling als schriftelijk gesteld wordt) van Stork en indien nodig van klant/ locatie. o Voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met het beleid, de regels, regelingen en de bedrijfsprocedures van de organisatie of locatie. o Heeft continue oog voor veiligheid en milieu gerelateerde zaken voor zichzelf maar ook voor de omgeving. Spreekt anderen aan daar waar nodig als situaties niet veilig zijn om te werken. o Past werkmethodes toe die in lijn zijn met de 'operating rules' van Stork en voert op een adequate manier risicoanalyses uit door toepassing van hiervoor beschikbare methodes. Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen o Richt zich op behoeften van de klant door deze te identificeren en hierop in te spelen. Zorgt ervoor dat dit zowel intern als extern met alle betrokkenen wordt afgestemd/ gecommuniceerd (bv meer- en minderwerkzaamheden). o Is flexibel inzetbaar bij klant- en business vragen. o Geeft klanten een efficiënte service volgens de gemaakte afspraken en neemt klachten serieus. o Werkt accuraat en bewaakt de kwaliteit door op fouten te letten en geen werkoutput te accepteren dat beneden de maat is. Doet er alles aan om het werk, vanaf het begin tot oplevering correct uit te voeren. Expertise en technologie toepassen o Heeft gedetailleerde technische kennis en expertise van eigen vakgebied en past deze toe in de praktijk. o Deelt deze kennis en expertise ook met anderen. o Gebruikt de juiste technische middelen om de gestelde doelen op het werk te bereiken. o Toont fysieke en manuele vaardigheden met betrekking tot het werk. Werken met mensen o Steunen van anderen daar waar nodig in het werk. o Raadplegen van anderen daar waar nodig ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden. o Delen van informatie met anderen die zij kunnen gebruiken in het werk. De 1ste Fitter WtB heeft de volgende kennis en vaardigheden van/over:  Lezen van alle voorkomende (isometrische) tekeningen en tekeningsystemen.  Koolstofstaal en legeringen met hun specifieke eigenschappen zoals bewerkbaarheid, buigbaarheid, rek en krimp en verbindingsmaterialen en middelen.  Diverse draadsoorten, afdichtmateriaal, snij- en koelvloeistoffen.  Samenstelling en montagemethoden van leidingsystemen appendages.  Hijsmiddelen en hijsmethoden, gereedschappen, handmachines, meetmiddelen en persapparatuur.  Gebruik van snij- en lasapparatuur.  Kennis van bevestigingsmateriaal.
Safety &  Skills Center
1ste Fitter WtB Safety &  Skills Center
Safety & Skills Center
Made by STORK a Flour Company
Het doel van de functie 1ste Fitter WtB is het opbouwen, samenstellen, installeren, (de)monteren en testen van leidingwerk, appendages, fittingen en ondersteuningen volgens tekeningen, kwaliteitseisen en specificaties. Hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheden: Veiligheid o Volgt ten aanzien van veiligheid en milieu de instructies, richtlijnen en het beleid (dat zowel mondeling als schriftelijk gesteld wordt) van Stork en indien nodig van klant/ locatie. o Voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met het beleid, de regels, regelingen en de bedrijfsprocedures van de organisatie of locatie. o Heeft continue oog voor veiligheid en milieu gerelateerde zaken voor zichzelf maar ook voor de omgeving. Spreekt anderen aan daar waar nodig als situaties niet veilig zijn om te werken. o Past werkmethodes toe die in lijn zijn met de 'operating rules' van Stork en voert op een adequate manier risicoanalyses uit door toepassing van hiervoor beschikbare methodes. Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen o Richt zich op behoeften van de klant door deze te identificeren en hierop in te spelen. Zorgt ervoor dat dit zowel intern als extern met alle betrokkenen wordt afgestemd/ gecommuniceerd (bv meer- en minderwerkzaamheden). o Is flexibel inzetbaar bij klant- en business vragen. o Geeft klanten een efficiënte service volgens de gemaakte afspraken en neemt klachten serieus. o Werkt accuraat en bewaakt de kwaliteit door op fouten te letten en geen werkoutput te accepteren dat beneden de maat is. Doet er alles aan om het werk, vanaf het begin tot oplevering correct uit te voeren. Expertise en technologie toepassen o Heeft gedetailleerde technische kennis en expertise van eigen vakgebied en past deze toe in de praktijk. o Deelt deze kennis en expertise ook met anderen. o Gebruikt de juiste technische middelen om de gestelde doelen op het werk te bereiken. o Toont fysieke en manuele vaardigheden met betrekking tot het werk. Werken met mensen o Steunen van anderen daar waar nodig in het werk. o Raadplegen van anderen daar waar nodig ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden. o Delen van informatie met anderen die zij kunnen gebruiken in het werk. De 1ste Fitter WtB heeft de volgende kennis en vaardigheden van/over:  Lezen van alle voorkomende (isometrische) tekeningen en tekeningsystemen.  Koolstofstaal en legeringen met hun specifieke eigenschappen zoals bewerkbaarheid, buigbaarheid, rek en krimp en verbindingsmaterialen en middelen.  Diverse draadsoorten, afdichtmateriaal, snij- en koelvloeistoffen.  Samenstelling en montagemethoden van leidingsystemen appendages.  Hijsmiddelen en hijsmethoden, gereedschappen, handmachines, meetmiddelen en persapparatuur.  Gebruik van snij- en lasapparatuur.  Kennis van bevestigingsmateriaal.