Safety & Skills Center
Made by STORK a Flour Company
Doelstelling

De training van het Safety & Skills Centre is ingevoerd om een universele werkwijze te

creëren binnen Nederland, waarbij het toepassen van vakkennis, veiligheids- en

kwaliteitsbewustzijn eenduidig wordt beoordeeld binnen Stork Nederland.

De training van het Safety & Skills Centre is bedoeld voor inleners die voor Stork hun vakmanschap willen tonen. Om eenduidig te kunnen beoordelen is er een competentie profiel aangemaakt. Vanuit dit profiel zijn de beoordelingsformulieren opgesteld. Zo is het voor iedereen duidelijk op welke competenties beoordeeld worden. De drie hoofdcompetenties zijn vakkennis, veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn. De toetsing zal gebeuren door het afleggen van een theoretische toets, de vragen van de theorietoets zijn uit meerdere onderwerpen opgebouwd. De toetsing van het praktijkgedeelte vind plaats door het invullen van een LMRA, uitvoeren van een werkpakket en praktijkopdrachten. De getoetste onderdelen worden vastgelegd met beoordelingsformulieren.
Safety &  Skills Center
Doelstelling Safety &  Skills Center
Safety & Skills Center
Made by STORK a Flour Company

De training van het Safety & Skills Centre is

ingevoerd om een universele werkwijze te creëren

binnen Nederland, waarbij het toepassen van

vakkennis, veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn

eenduidig wordt beoordeeld binnen Stork

Nederland.

De training van het Safety & Skills Centre is bedoeld voor inleners die voor Stork hun vakmanschap willen tonen. Om eenduidig te kunnen beoordelen is er een competentie profiel aangemaakt. Vanuit dit profiel zijn de beoordelingsformulieren opgesteld. Zo is het voor iedereen duidelijk op welke competenties beoordeeld worden. De drie hoofdcompetenties zijn vakkennis, veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn. De toetsing zal gebeuren door het afleggen van een theoretische toets, de vragen van de theorietoets zijn uit meerdere onderwerpen opgebouwd. De toetsing van het praktijkgedeelte vind plaats door het invullen van een LMRA, uitvoeren van een werkpakket en praktijkopdrachten. De getoetste onderdelen worden vastgelegd met beoordelingsformulieren.